Over Stichting Steensoep

Geloof in jezelf en je omgeving en de mogelijkheden zijn onbegrensd! 
Vanuit deze visie werkt Stichting Steensoep. 
De visie is vertaald naar de volgende hoofddoelen  
1. Versterken zelfwaardering en vertrouwen door mensen hun eigen kracht te laten ervaren  
2. (randvoorwaarden scheppen t.b.v.) Het verbinden van mensen en vergroten van sociale netwerken  
3. Uitgaan van- en versterken van eigen initiatief (durf te vragen en doen)  

4. Bovenstaande punten leiden tot een toekomstperspectief: de ervaring dat iets anders mogelijk is en  waargemaakt kan worden.