ANBI

Stichting Steensoep is een Algemeen Nut Beoogde Instelling en heeft een ANBI-status. Omdat we deze status hebben zijn we verplicht bepaalde informatie op onze website te vermelden. Hieronder staat de informatie die niet ergens anders op de website staat vermeld maar wel van belang is voor de AMBI-status.

Fiscaal nummer: 851217989

Bestuursleden: de heer C.H.P. Wassink (voorzitter), de heer A.J. van der Vlerk (secretaris), mevrouw M.S. van Noordt Wieringa (penningmeester)

Het beloningsbeleid: onze stichting heeft geen vaste medewerkers in dienst maar werkt met ZZP-ers, vakkrachten genoemd. Deze krijgen een vergoeding die overeen komt met de gemiddelde vakkrachtenvergoeding in het onderwijs en welzijnswerkveld. Bestuursleden ontvangen geen vergoedingen voor hun werkzaamheden.

Zie voor een verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiƫle verantwoording het jaarplan.

Beleidsplan Stichting Steensoep

Jaarverslag 2011 – 2012 Stichting Steensoep

Jaarverslag 2013 Stichting Steensoep

Jaarverslag 2014 Stichting Steensoep