NME lessen Botanische tuin Afrikaanderwijk

Met de educatieve ervaringsgerichte leerlijn voor kinderen van 4 t/m 12 jaar, laten we kinderen op een duurzame, leuke en prikkelende manier, kennis maken met de ‘echte’ natuur, hoe zij functioneert en wat we van haar kunnen leren. Kinderen leren over de samenhang en samenwerking tussen bomen, planten en andere levende wezens, en aan de hand daarvan leren ze de natuur kennen en vormen zij zich een beeld over de grote vraagstukken van deze tijd op het gebied van het klimaat, (circulaire) economie, systeemdenken, energie en voeding, en de rol die natuur en techniek daarin speelt.

2019-03-18 13.21.45