Doelstelling

Stichting Steensoep heeft het doel om een bijdrage te leveren aan de sociaal-maatschappelijke ontwikkeling van kinderen en volwassenen. De stichting gaat uit van de eigen kracht van mensen en probeert die aan te spreken en te versterken door mensen met elkaar te verbinden. Hierbij nemen we enigszins afstand van de gangbare zienswijze ‘sterk helpt zwak’ (en doorbreken we tegelijk de vraagverlegenheid). We geven er de voorkeur aan te spreken over een betere aansluiting van ‘tekorten’ en ‘overschotten’ in de samenleving en richten ons op de gemeenschappen van mensen om deze tekorten op te heffen.

Stichting Steensoep heeft geen winstoogmerk en tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • Het ontwikkelen en uitvoeren van projecten en activiteiten;
  • Deelname aan activiteiten van overheid of derden op het gebied van burgerschapsontwikkeling;
  • Het spelen van een actieve rol in buurtgemeenschappen.
gecomprimeerd