Over Stichting Steensoep

Geloof in jezelf en je omgeving en de mogelijkheden zijn onbegrensd! 

Vanuit deze visie werkt Stichting Steensoep. 

De visie is vertaald naar de volgende hoofddoelen:  
1. Versterken zelfwaardering en vertrouwen door mensen hun eigen kracht te laten ervaren  
2. (randvoorwaarden scheppen t.b.v.) Het verbinden van mensen en vergroten van sociale netwerken  
3. Uitgaan van- en versterken van eigen initiatief (durf te vragen en doen)  

Bovenstaande punten leiden tot een toekomstperspectief: de ervaring dat iets anders mogelijk is en waargemaakt kan worden.