Methodiek

Stichting Steensoep is sinds 2012 in de stadsregio Rotterdam met een team van ervaren sociaal cultureel werkers aan de ontwikkeling van kinderen en volwassenen. Wat we zien is dat achterstandssituaties vaak worden aangepakt vanuit een taal/reken/cito-score benadering. Natuurlijk belangrijk maar daaronder zit ook motivatie van kinderen, hun zelfbeeld, zelfvertrouwen en sociaal emotionele ontwikkeling. Vanuit onze methodiek brengen we al onze ervaringen samen in een integrale invulling van de ‘extra’ leertijd van kinderen die zich richt op meer zelfkennis, zelfvertrouwen en een beter gefundeerd keuzeproces van wat wil ik en hoe kan ik dat bereiken. Onze verschillende programma’s in deze methodiek richten zich op de gouden driehoek: ouder/netwerk, kind en school.


Hoofddoelen methodiek

Geloof in jezelf en je omgeving en de mogelijkheden zijn onbegrensd!


Vanuit deze visie werkt Stichting Steensoep.
De visie is vertaald naar de volgende hoofddoelen van de methodiek:

 1. Versterken zelfwaardering en vertrouwen door mensen hun eigen kracht te laten ervaren
 2. (randvoorwaarden scheppen t.b.v.) Het verbinden van mensen en vergroten van sociale netwerken
 3. Uitgaan van- en versterken van eigen initiatief (durf te vragen en doen)
 4. Bovenstaande punten leiden tot een toekomstperspectief: de ervaring dat iets anders mogelijk is en waargemaakt kan worden

Belangrijkste uitgangspunten van onze methodiek zijn

 • Er zijn cruciale achterstanden bij kinderen in zelfvertrouwen, motivatie en keuzes maken
 • Het is mogelijk om competenties van kinderen te ontwikkelen waardoor zij beter in staat zijn loopbaankeuzes te maken
 • Het is essentieel dat kinderen hierbij zelf de regie over hun loopbaanontwikkeling krijgen
 • Groep 7 en 8 zijn cruciaal voor de toekomst van kinderen
 • Tegelijkertijd werken aan de sociale omgeving van kinderen: in de eerste plaats ouders en leerkrachten (de gouden driehoek) is van essentieel belang
 • Het versterken en uitbouwen van bredere netwerken (bridging) rondom kinderen is nodig om mogelijkheden en perspectief te vergroten
 • Tweeëneenhalf jaar extra aandacht en impulsen in een samenhangend programma werkt
 • Het ontwikkelen van een ecologisch bewustzijn helpt kinderen zich bewust te worden van hun plek in en invloed op de wereld om hen heen. Dit draagt bij aan sociale duurzaamheid; het ontwikkelen van gedrag dat goed is voor mens, milieu en natuur, nu en voor de toekomst.

Samenvattend richt de methodiek zich op drie ontwikkelingsvelden: het zelfbewustzijn, het sociale bewustzijn en het ecologische bewustzijn waarbij het kind centraal staat. 

Meer over onze methodiek