NME – lessen

Al jaren hebben we een duurzame samenwerking met de Botanische tuin in de Afrikaanderwijk. Scholen uit de wijk komen er op bezoek om de tuin te beleven tijdens alle seizoenen.

De ervaringsgerichte lessen zijn bedoeld voor alle klassen van de bassischool en laten kinderen leren op een duurzame, leuke en prikkelende manier. Ze maken kennis met de ‘echte’ natuur, hoe zij functioneert en wat we van haar kunnen leren. Kinderen leren over de samenhang en samenwerking tussen bomen, planten en andere levende wezens, en aan de hand daarvan leren ze de natuur kennen en vormen zij zich een beeld over de grote vraagstukken van deze tijd op het gebied van het klimaat, (circulaire) economie, systeemdenken, energie en voeding, en de rol die natuur en techniek daarin speelt.

Interesse wat NME lessen kunnen betekenen voor uw school en uw leerlingen? Neem contact met ons op via het contactformulier op deze site.